این محصول دارای تایید آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفتر انتشارات و تنکولوژی آموزشی به شماره 2805 است. این مجوز به شرح زیر است:

اعتبار نامه مذکور طبق ماده 2 قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و آیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مصوبه 828 شورای عالی آموزش و پرورش) برای ابزار کمک آموزشی معلم با عنوان «محتوای آموزشی هوشمند (ماه)» صادر شده است.

ویژگی‌های ماه

نرم افزار تعاملی

  • محیطی اختصاصی نرم افزار برای کلاس‌های هوشمند به زبان فارسی و متناسب با نیاز های آموزشی مدارس

انباری غنی از محتوا

  • پایگاه رسانه‌ای وسیع شامل: تمرینات تعاملی، بازی‌های آموزشی، انیمیشن، ویدئو، پاورپوینت، ازمایشگاه مجازی و ...

انگیزشی، لذت بخش و جذاب

  • تناسب محتواهای آموزشی با گروه سنی یادگیرنده و اثر بخش بودن محتوا باعث جذابیت ‌تر آن شده

مطابق با ساختار کتاب درسی

  • طبقه بندی بر اساس پایه به پایه و کتاب به کتاب و ارائه محتوای آموزشی بر اساس خط به خط کتاب درسی

ابزار آموزشی متنوع

  • ابزار رسم، یاداشت، نشانه گذاری، اندازه‌گیری، امکان درج مطلب ، افزودن کتب درسی، بازی‌های تعاملی، لینک‌های پرکاربرد و ...

تسهیل فرایند آموزش

  • افزایش قدرت تدریس به دلیل اثر تلفیقی محتوای چند رسانه‌ای با محتوای کتاب

محتوای آموزشی هوشمند (ماه)

تصویر آموزشی

آموزش تعاملی

متن آموزشی

صوت آموزشی

ویدیو آموزشی

200

----

13

7

536

39

57

----

----

29

----

----

----

51

75

----

----

----

402

----

172

36

----

2

862

----

1

----

260

32

----

----

----

141

783

35

12

7

----

141

522

----

70

59

843

6

----

39

4

418

تعداد محتوای آموزشی افزوده شده به هر درس

756 -مدیای آموزشی

تفکر و پژوهش

125 - مدیای آموزشی

ریاضی

126 - مدیای آموزشی

زبان انگلیسی

402 - مدیای آموزشی

عربی

1072 - مدیای آموزشی

علوم

293 - مدیای آموزشی

فارسی

924 - مدیای آموزشی

قرآن

195 - مدیای آموزشی

کار و فناوری

1494 - مدیای آموزشی

مطالعات اجتماعی

467 - مدیای آموزشی

پیام‌های آسمانی

0 سال های تجربه
100000 کاربر‌های ما
0 همکاران ما
0 پروژه‌ها